Teemme työtä vastuulli­semman tulevaisuuden rakentamiseksi

Vastuullisuus on meille enemmän kuin vain noudattamisen velvollisuus. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme ja edistämään kestävää liiketoimintaa. Haluamme olla osa ratkaisua ja luoda pitkäaikaista arvoa niin ympäristölle, yhteiskunnalle kuin sidosryhmillemme. Olemme ylpeitä siitä, että vastuullisuus on keskeinen osa Asoman toimintafilosofiaa. 

Vastuullisuus

Kestävä tuotanto ja ympäristöystävälliset tuotteet

Alipainemuovaus on yksi ympäristön kannalta parhaimmista muovituotannon menetelmistä. Kaikki käyttämämme muovit ovat kestomuoveja, joita voidaan lämmittämällä muovata uudelleen useita kertoja. Kun muovituote on riittävän puhdas, se voidaan kierrättää uudeksi levymateriaaliksi ja muovata siitä uusi tuote vastaavaan tarkoitukseen. Ympäristön kannalta useita kymmeniä vuosia käytössä kestävä muovituote, joka voidaan kierrättää vastaavaan tarkoitukseen, on ylivoimaisesti paras ratkaisu. 

Valmistusprosessissamme hukkaan menevä osa levystä rouhitaan ja toimitetaan levytehtaalle, jossa se sekoitetaan uuden levyn joukkoon. Näin tuotannossamme käytettävä muovilevy sisältää yleensä vähintään 30% kierrätysmateriaalia. Käytämme vain itse rouhimaamme levyjätettä, mikä takaa raaka-aineen, levyn ja lopputuotteiden korkean laadun.

Valitessasi valmistustapaa ja materiaalia on hyvä pitää mielessä, että suunniteltu muovituote todennäköisesti päätyy romutusvaiheeseen vasta useiden kymmenien vuosien kuluttua. Tulevaisuudessa kierrätys tulee olemaan entistäkin keskeisempi osa toimintaamme.

Konkreettisia ratkaisuja ympäristön hyväksi – kierrätys, energiatehokkuus ja aurinkovoima tehtaalla

Sitoudumme ympäristövastuuseen hallitsemalla ympäristöriskejä ja minimoimalla toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Kierrätämme kaiken tuotannon sivuvirtamateriaalin, jolloin muovi saa uuden elämän muovilevyn valmistuksessa. Energiatehokkuutta parannetaan saneeraushankkeiden avulla, kuten ulkoseinien, katon ja ikkunoiden eristämisellä sekä LED-valaistuksen käytöllä. Lisäksi olemme asentaneet aurinkovoimalan tehtaan katolle, mikä tuottaa 78 MWh sähköä ja vähentää CO2-päästöjä noin 10 tonnia vuosittain seuraavien 25 vuoden ajan. Näin uusiutuvat energialähteet ovat osa kestävää valmistustamme.

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme – näin pidämme heistä huolta

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä tasa-arvoiseen kohteluun. Tarjoamme työntekijöillemme liikunta- ja virike-etuja, työsuhdepyöräedun sekä kattavan työterveyshuollon sairausvakuutuksineen. Huolehdimme myös siististä työympäristöstä ja viihtyisistä taukotiloista, jotta myös fyysinen työympäristö tukisi työmotivaatiota sekä työhyvinvointia. Pitkät työurat Asomalla kertovat työntekijöiden viihtyvyydestä.

 

Yhdessä kohti sosiaalista vastuullisuutta ja kestävämpää liiketoimintaa

Haluamme luoda pitkäaikaisia ja vastavuoroisia kumppanuuksia, joissa molemmat osapuolet hyötyvät. Pyrimme ylläpitämään avointa kommunikaatiota, jakamaan parhaita käytäntöjä ja kehittämään yhdessä kestävämpiä ratkaisuja. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua yhteistyökumppaneidemme kanssa, mikä mahdollistaa avoimen ja läpinäkyvän yhteistyön. Kohtelemme kumppaneitamme yhdenvertaisesti ja hankintapäätöksemme perustuvat objektiivisiin kriteereihin, kuten hintaan, laatuun, toimituskykyyn ja vastuullisuuteen.

Hyvä hallintotapa ja korkeat eettiset standardit ohjaavat kaikkea toimintaamme

Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti, harkitusti sekä läpinäkyvästi. Noudatamme kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja, viranomaisohjeita ja määräyksiä tarkasti. Taloudelliset tiedot esitetään todenmukaisesti, läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti. Kilpailemme aina reilusti ja rehellisesti, emmekä suvaitse lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Käsittelemme ja säilytämme asiakastietoja luottamuksellisesti, kunnioittaen asiakkaidemme yksityisyyttä sekä tekijänoikeuksia ja liikesalaisuuksia. Vaadimme samojen periaatteiden noudattamista myös liikekumppaneiltamme.