Asoma on kasvava suomalainen perheyritys jonka erityis­osaaminen on tek­nisten ja pitkälle jalos­tettu­jen muovi­kom­po­nent­tien ja -tuot­teiden myynti sekä sopi­mus­valmis­tus tyhjiö­muovaus­mene­tel­mäl­lä.

Muo­vi­tuote­valmis­tuksen lisäksi Aso­malla on pit­kä­aikainen koke­mus korke­aluok­kai­sten lauk­kujen val­mis­tami­sesta, myyn­nistä sekä kor­jauk­sesta. Va­kio­vali­koimaan kuu­luvien lauk­kujen lisäksi suun­nit­telemme ja valmis­tamme erikois­laukkuja asiak­kaan toi­vei­den mukai­sesti useaan eri käyttö­tarkoi­tukseen.

 
 
 
 
 

 • Sopimusvalmistus

  Joustavaa valmistusta sopimuksen mukaan

  Asoma on osaava ja luotettava sopimusvalmistaja. Tuotantomme pääalueena on valmistaa pitkälle jalostettuja teknisiä muovituotteita asiakkaan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti aina suunnittelusta tuotantoon saakka muotoilusta tinkimättä. Joustava toimintatapamme tekee yhteistyön vaivattomaksi ja takaa asiakkaalle perusteellisen ohjeistuksen ja täyden tuen tuotteen koko elinkaarelle.

 • Valmistuotteet

  Laadukkaat kotimaiset tuotteet
  ammatti- ja yksityiskäyttöön

  Tuotevalikoimaamme sisältyvät muun muassa rahankäsittelyä helpottavat raharengit ja rekisteri- ja mainoskilpien kiinnittämiseen tarkoitetut taustalevyt. Valmistamme myös jakelukärryjä jotka soveltuvat monelle toimialalle. Tuotteet ovat ammattikäyttöön suunniteltuja, joten kestävät kovassakin käytössä.

 • Työkalulaukut

  Laukut ylivoimaisella ammattitaidolla

  Asomalla on pitkäaikainen kokemus korkealuokkaisten laukkujen valmistamisesta sekä myynnistä  aina perustamisvuodesta 1942 lähtien. Työkalulaukut  on suunniteltu ammattikäyttöön. Laukut valmistetaan Suomessa käsityönä.

   

 • Yritys

  Joustavaa ja luotettavaa osaamista

  Asoma on kasvava suomalainen perheyritys jonka erityisosaaminen on teknisten ja pitkälle jalostettujen muovikomponenttien ja -tuotteiden myynti sekä sopimusvalmistus tyhjiömuovausmenetelmällä. Perustamisvuoden 1942 jälkeen olemme kasvaneet päätoimisesta laukkuvalmistajasta koko muovialan edelläkävijäksi niin suunnittelussa, kehityksessä kuin valmistuksessakin. Tänä päivänä asiakkaamme edustavat johtavia ajoneuvo- ja elektroniikkateollisuuden, kone- ja laitealan sekä sairaala- ja saniteettiteollisuuden yrityksiä.